Je winkelwagentje is leeg

Ontdek onze producten hier!

BLOG - Ontdek en Leer

Wij werken met Moefpad aan de weg naar beter leren met plezier, voor ieder kind. 

Moefpad helpt bij de regulatie van sensorische informatie en herstelt zo een over- of onderprikkeld brein. Hierna ontstaat weer nieuwe ruimte om te leren en te concentreren. 

Zolang de manier waarop een kind sensorische informatie verwerkt geen problemen oplevert is actief bijsturen op school geen must. Moefpad is dat wel. In de huidige leeromgeving zijn het vooral de oren en de ogen die geprikkeld worden. Kinderen krijgen (steeds vaker vanaf een scherm) nieuwe informatie op zich afgevuurd terwijl ze zitten op hun stoel. 

Onderzoek heeft juist aangetoond dat kennis niet alleen goed blijft hangen door het te horen of lezen. Andere sensorische input, zoals voelen, is minstens zo belangrijk. Leren is ervaren. Hoe meer zintuigen je daarbij gebruikt, hoe beter je onthoudt. Als een kind dat kort de klas verlaat voor een toiletbezoek onderweg Moefpad tegenkomt, worden hele andere zintuigen geprikkeld dan in de klas. Dit heeft een positieve impact op het gemoed en lerend vermogen van ieder kind. 

Hoe uiten prikkelverwerkingsproblemen zich?

Winnie Dunn, een belangrijke grondlegger op het gebied van sensorische informatieverwerking, onderscheidt vier verschillende ‘typen’ prikkelverwerking. 

Bij De toeschouwer komen prikkels minder sterk in het brein binnen. Doordat dit type er ook niet actief zelf naar op zoek gaat, kan een rustige/dromerige of afwezige indruk worden gewekt. Het lijkt alsof het kind er vaak letterlijk niet bij is met diens hoofd. 

Ook bij de zoeker is sprake van een minder sterke opname van prikkels in de hersenen, met als verschil dat dit type hier om onderprikkeling te voorkomen wel zelf naar op zoek gaat. In deze zoektocht naar meer prikkels kan het kind hyperactief overkomen en (natuurlijk niet expres) een stoorzender zijn voor zichzelf en anderen.

De Sensor neemt prikkels zeer sterk waar en heeft moeite zich hiervoor af te sluiten. Dat kan het knap lastig maken om focus en concentratie te behouden.

De vermijder  is, net als de sensor, zeer gevoelig voor prikkels. Omdat dit type ervaart dat te veel prikkels onprettig zijn wordt geprobeerd zoveel mogelijk prikkels actief uit de weg te gaan. 

Over- en onderprikkeling in de klas vormen een serieuze bedreiging voor een gezond leerklimaat, zowel intern als extern. Hoe zorg je er met al die verschillende ‘typen’ prikkelverwerking in een lokaal voor dat ieder individu daarbinnen het juiste klimaat heerst om optimaal te leren en ontwikkelen? 

De mate van prikkelgevoeligheid en de manier waarop inkomende prikkels in het brein ‘gefilterd’ worden kunnen dus van kind tot kind verschillen. Dat geldt ook voor de manier waarop eventuele prikkelverwerkingsproblemen, zoals over- of onderprikkeling zich uiten in de klas. Het effect van Moefpad blijft echter consistent. Ongeacht de manier waarop een kind van nature prikkels verwerkt, en ongeacht of er sprake is van over- of onderprikkeling. 

Moefpaden heeft een natuurlijke uitwerking op kinderen waardoor zij als het ware ‘automatisch’ kiezen voor de sensorische stimulatie die leidt tot regulatie en ontspanning. Hierna is er nieuwe focus en energie om weer optimaal mee te doen in de klas!

Top