Montessori peuterklas en BSO

Montessori peuterklas en buitenschoolse opvang (BSO)

In samenwerking met kinderopvangbureau Berend Botje biedt Montessorischool De Flierefluiter onderwijs en opvang aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. In deze peuterklas wordt ook gewerkt volgens de onderwijsvisie van Maria Montessori. Berend Botje gaat er vanuit dat elk kind van nature nieuwsgierig is en de wereld om zich heen wil ontdekken. Een rijke speel- en leeromgeving is een belangrijke voorwaarde om te experimenteren en te onderzoeken.

Berend Botje heeft als uitgangspunt dat alle kinderen nieuwsgierig en leergierig zijn. Ze willen uit zichzelf onderzoeken, ontdekken en leren. Dat wordt gestimuleerd samen met de andere kinderen op de groep, want kinderen leren het meeste van elkaar. Binnen Berend Botje wordt de stroming Reggio Emilia geïnspireerd werken gebruikt. Deze stroming heeft als uitgangspunt dat kinderen creatieve, onderzoekende mensen zijn vol ideeën en gedachten. Kinderen zijn gericht op communicatie en verkennen de wereld om zich heen.

De peuterspeelgroep werkt nauw samen met onze school (kleuterklas) en neemt de uitgangspunten van het montessori onderwijs ook mee in de dagelijkse invulling van activiteiten. Zo hebben alle kinderen hun eigen tafeltje en plantje die zij gedurende het schooljaar verzorgen. Maar krijgen in handelingen of activiteiten ook regelmatig hulp van kleuters, want leren doe je samen!

De opvang is gevestigd achterin de school en heeft een eigen lokaal ter beschikking.

De peuterspeelgroep is maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend geopend met de mogelijkheid voor een korte ochtend (8:30-11:30) of een lange ochtend (07:30-13:00). De buitenschoolse opvang is maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag geopend tot 18:30 uur.

De maximale groepsgrootte is 16 kinderen.

Heeft u interesse in de peuterspeelgroep of in de buitenschoolse opvang? Contact opnemen kan altijd via het contactformulier.